Nieuwsflits

DE BAAN IS GESLOTEN.

Donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering in de kantine van ijsclub Ouddorp

Bekijk voor meer
informatie: Laatste nieuws

Vragen cq. opmerkingen kunt u
mailen naar: leden@ijsclubouddorp.nl

Dank u wel voor uw bezoek aan onze site.

P.S.: De baan is op zondag gesloten.


Facebook Feed

[facebook-feed page_id='871756946231697' post_limit='8']


Bent u nog geen lid van de ijsclub, maar wilt u wel lid worden? Dat kan! Meld u vóór 1 december 2020 aan door een email te sturen naar leden@ijsclubouddorp.nl

AGENDA JAARVERGADERING VAN 19-03-2020.

1 Opening door de voorzitter.

2 Verslag vergadering 21-03-2019.

3 Financieel verslag door de penningmeester:

a) Verslag door de kascommissie Niels Gerritsen en Klaas Aleman

b) Aanstelling nieuwe kascommissie en reservelid.

4 Er zijn geen aftredende bestuursleden

5 Rondvraag.

De jaarcijfers zijn op te vragen bij de penningmeester. Stuur daarvoor een verzoek per email naar: leden@ijsclubouddorp.nl t.a.v. Arnoud van Broekhoven