Nieuwsflits

DE BAAN IS GESLOTEN.

Donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering in de kantine van ijsclub Ouddorp

Bekijk voor meer
informatie: Laatste nieuws

Vragen cq. opmerkingen kunt u
mailen naar: leden@ijsclubouddorp.nl

Dank u wel voor uw bezoek aan onze site.

P.S.: De baan is op zondag gesloten.


Facebook Feed

[facebook-feed page_id='871756946231697' post_limit='8']


U kunt lid worden van ijsclub Ouddorp door dit formulier in te vullen: machtiging ijsclub Ouddorp

De incassomachtiging a.u.b. volledig ingevuld en ondertekend (per mail of per post) opsturen naar de penningmeester van ijsclub Ouddorp. Mailadres en postadres staan op het formulier vermeld. Uw lidmaatschap is pas een feit na ontvangst van dit formulier door de penningmeester.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en kan alleen met automatisch incasso en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.

Wilt u veranderingen in uw persoonlijke gegevens (verhuizing, wijzigingen in gezinssamenstelling, e.d.) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie ? Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: leden@ijsclubouddorp.nl

de kosten van het lidmaatschap zijn te vinden onder: kosten lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kunt u doorgeven door een email te sturen naar: leden@ijsclubouddorp.nl